O nama

Istorija Igmin grupe počinje osnivanjem firme Igmin MM Modriča 2001. godine. Uspešnim radom kompanije iz godine u godinu povećavao se obim posla kao i broj zaposlenih. Za veoma kratak period kompanija Igmin MM postala je jedna od lidera u prodaji mazuta i bitumena na tržištu BiH i okruženja.

Uvećanje obima posla pratio je i razvoj dodatnih usluga, pa tako na trenutnoj razvojnoj etapi kompanija poseduje 15 auto cisterni za transport naftnih derivata.

Polažući pažnju na kvalitet svojih usluga kao i zaštitu okoline i bezbednosti na radu, od 2009. godine kompanija poseduje ISO standarde i to: ISO 9001 sistem upravljanja kvalitetom, 14001 i OHSAS 18001 sistem zaštite čovekove okoline i OHSAS 1801 sistem zdravlja i bezbednosti na radu.

Vremenom, poslovanje Igmin MM-a se proširuje sa domaćeg tržišta i na širi region, pa tako naša kompanija danas izvozi i u zemlje EU kao što su Austrija, Mađarska, Slovenija, Bugarska, kao i u Srbiju, Albaniju, Makedoniju, Hrvatsku i Crnu Goru.

Danas sa ponosom možemo da istaknemo da je Igmin MM moderna kompanija sa jasno definisanom strategijom i ciljevima kao i planom daljeg razvoja, posvećena stalnom unapređenju kvaliteta svojih usluga i izgradnji uspešne i dugoročne saradnje sa svojim partnerima. Menandžment kompanije čini visokobrazovani kadar koji svojim vizijama, energijom, znanjem i iskustvom doprinose stalnom razvoju kompanije.